top of page
banner-1.jpg
banner-2.jpg
banner-3.jpg
banner-4.jpg

איירלאב בדיקות אוויר בע"מ

שירותי דיגום וניטור אוויר

איירלאב בדיקות אוויר בע"מ מספקת שירותי דיגום וניטור אוויר.

 

איירלאב בדיקות אוויר בע"מ הוקמה כדי לתת מענה בתחום מדידות מזהמי אוויר עבור התעשייה ולקוחות פרטיים נבחרים.

 

איירלאב בדיקות אוויר בע"מ משתמשת בציוד המתקדם ביותר ועל פי השיטות העדכניות ביותר למדידה.

צוות החברה מורכב מאקדמאים המוסמכים לביצוע בדיקות מזהמי אוויר בארובות ובאוויר פתוח.

 

כחלק מהתחייבותה למתן תוצאות מדוייקות, חברת  איירלאב בדיקות אוויר בע"מ משתמשת בשירותיהן של מעבדות האנליזה המובילות בתחומן בארץ ובעולם.

 

איירלאב בדיקות אוויר בע"מ הינה מעבדה מוסמכת תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

bottom of page